OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Binocrit

Epoetinum alfa
B03XA01 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 9000 j.m./0,9 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,9 ml
ID: 17579
Rpz recepty specjalne
05909990674268
1 amp.-strzyk. 0,9 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 64490
Rpz recepty specjalne
05909990844906
6 amp.-strzyk. 0,9 ml
ID: 18384
Rpz recepty specjalne
05909990674275
6 amp.-strzyk. 0,9 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 64491
Rpz recepty specjalne
05909990844975
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.