OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Atarax

Hydroxyzini hydrochloridum
N05BB01 Układ nerwowy - leki psychotropowe anksjolityki - pochodne difenylometanu
syrop 2 mg/ml
- rej. 02939

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 200 ml
ID: 1586
Rp na receptę
05909990293919
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.