OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


RoActemra

Tocilizumabum
L04AC07 (L04A?)-
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 4 ml
ID: 47957
Rpz recepty specjalne
05909990678273
1 fiol. 10 ml
ID: 47960
Rpz recepty specjalne
05909990678259
1 fiol. 20 ml
ID: 47962
Rpz recepty specjalne
05909990678266
4 fiol. 4 ml
ID: 47959
Rpz recepty specjalne
05909990678303
4 fiol. 10 ml
ID: 47961
Rpz recepty specjalne
05909990678297
4 fiol. 20 ml
ID: 47963
Rpz recepty specjalne
05909990678280
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.