OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


BCG Szczepionka AJVaccines

Vaccinum tuberculosis (BCG) cryodesiccatum, Szczepionka przeciw gruźlicy (BCG), liofilizowana
J07AN Szczepionki przeciw gruźlicy
proszek i rozp. do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 2-8x10^6 CFU/ml
- rej. 12176

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 1 ml
ID: 32637
Rp na receptę
05909990573622
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 1 ml + 1 zestaw do wstrzyknięcia
ID: 32643
Rp na receptę
05909990573653
5 fiol. proszku + 5 fiol. rozp. 1 ml
ID: 32639
Rp na receptę
05909990573639
10 fiol. proszku + 10 fiol. rozp. 1 ml
ID: 32544
Rp na receptę
05909990573646
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.