OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Antytoksyna botulinowa A B E

Immunoserum botulinicum
J06AA04 Surowice odpornościowe i antytoksyny
roztwór do wstrzykiwań 500 j.m. antytoksyny botulinowej typu A, 500 j.m. antytoksyny botulinowej typu B i 100 j.m. antytoksyny botulinowej typu E/ml
- rej. 00530

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp. 10 ml
ID: 946
Lz lecznictwo zamknięte
05909990053018
5 amp. 10 ml
ID: 56212
Lz lecznictwo zamknięte
05909990763221
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.