OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Vidaza

Azacitidinum
L01BC07 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi pirymidyn
proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 25 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 100 mg
ID: 27391
Rpz recepty specjalne
05909990682706
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.