OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


PoltechRBC

Technetii (99mTc) tin pyrophosphate
V09GA06 (V09G?)-
liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 13,4 mg sodu pirofosforan dziesięciowodny
- rej. 03441

Opakowanie handloweWydawanie
3 fiol. 10 ml
ID: 54626
Lz lecznictwo zamknięte
05909990344116
6 fiol. 10 ml
ID: 54627
Lz lecznictwo zamknięte
05909990344123
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.