OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Zypadhera

Olanzapinum
N05AH03 Układ nerwowy - leki psychotropowe neuroleptyki - pochodne dibenzodiazepiny
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu 210 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły
ID: 48859
Rpz recepty specjalne
05909990686803
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.