OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Sebivo

Telbivudinum
J05AF11 (J05A?)-
roztwór doustny 20 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 300 ml
ID: 48881
Rpz recepty specjalne
05909990686964
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.