OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Zarzio

Filgrastimum
L03AA02 Leki pobudzające układ odpornościowy - cytokiny
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 30 mln. j. (60 mln. j/ml)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 48991
Rpz recepty specjalne
05909990687763
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 63178
Rpz recepty specjalne
05909990832385
3 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 48992
Rpz recepty specjalne
05909990687770
3 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 63179
Rpz recepty specjalne
05909990832392
5 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 48993
Rpz recepty specjalne
05909990687787
5 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 63180
Rpz recepty specjalne
05909990832408
10 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 63177
Rpz recepty specjalne
05909990687794
10 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 63181
Rpz recepty specjalne
05909990832439
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.