OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Zarzio

Filgrastimum
L03AA02 Leki pobudzające układ odpornościowy - cytokiny
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 48 mln. j. (96 mln. j/ml)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 48994
Rpz recepty specjalne
05909990687800
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 69826
Rpz recepty specjalne
05909990906635
3 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 48995
Rpz recepty specjalne
05909990687831
3 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 69827
Rpz recepty specjalne
05909990906642
5 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 48996
Rpz recepty specjalne
05909990687848
5 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 69828
Rpz recepty specjalne
05909990906659
10 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 48997
Rpz recepty specjalne
05909990687855
10 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 69829
Rpz recepty specjalne
05909990906666
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.