OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Controloc Control

Pantoprazolum
A02BC02 Choroba wrzodowa - inhibitory pompy protonowej
tabletka dojelitowa 20 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
7 tabl. w portfeliku
ID: 130085
OTC bez recepty
05901878600215
14 tabl. w portfeliku
ID: 130086
OTC bez recepty
05901878600222
7 tabl. w blistrze
ID: 49005
OTC bez recepty
05909990687978
7 tabl. w portfeliku
ID: 49009
OTC bez recepty
05909990687992
14 tabl. w blistrach
ID: 49008
OTC bez recepty
05909990687985
14 tabl. w portfeliku
ID: 49010
OTC bez recepty
05909990688005
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.