OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


OxyNorm

Oxycodoni hydrochloridum
N02AA05 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - opioidy - naturalne alkaloidy opium
roztwór do wstrzykiwań / koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji 10 mg/ml
- rej. 15220

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 1 ml
ID: 61772
Rpw środki odurzające
05909990818334
5 amp. 2 ml
ID: 61773
Rpw środki odurzające
05909990818341
10 amp. 1 ml
ID: 49158
Rpw środki odurzające
05909990689354
10 amp. 2 ml
ID: 49159
Rpw środki odurzające
05909990689361
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.