OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Bibloc

Bisoprololi fumaras
C07AB07 Układ sercowo-naczyniowy -- beta-blokery selektywne
tabletki powlekane 7,5 mg
- rej. 15274

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 49574
Rp na receptę
05909990694181
60 tabl.
ID: 49575
Rp na receptę
05909990694198
90 tabl.
ID: 59912
Rp na receptę
05909990786169
100 tabl.
ID: 65870
Rp na receptę
05909990860623
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.