OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Apo-Lozart

Losartanum kalicum
C09CA01 Obniżające ciśnienie - antagoniści angiotensyny II
tabletki powlekane 100 mg
- rej. 15537

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 50497
Rp na receptę
05909990702893
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.