OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aminoplasmal 15%

Produkt złożony
B05BA01 Roztwory do żywienia pozajelitowego
roztwór do infuzji
- rej. 22141

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 500 ml
ID: 104962
Rp na receptę
05909991196370
10 butelek 500 ml
ID: 104963
Rp na receptę
05909991196387
1 butelka 1000 ml
ID: 104964
Rp na receptę
05909991196394
6 butelek 1000 ml
ID: 104965
Rp na receptę
05909991196400
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.28 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.