OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Xolair

Omalizumabum
R03DX05 Przeciwastmatyczne działające ogólnie - różne
roztwór do wstrzykiwań 75 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 50289
Rpz recepty specjalne
05909990708376
4 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 50291
Rpz recepty specjalne
05909990708383
10 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 50293
Rpz recepty specjalne
05909990708390
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.