OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Xolair

Omalizumabum
R03DX05 Przeciwastmatyczne działające ogólnie - różne
roztwór do wstrzykiwań 150 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 51132
Rpz recepty specjalne
05909990708406
4 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 51137
Rpz recepty specjalne
05909990708437
6 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 131311
Rpz recepty specjalne
10 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 51138
Rpz recepty specjalne
05909990708444
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.