OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Enbrel

Etanerceptum
L04AB01 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 50 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
2 wstrzykiwacze 1 ml + 2 gaziki
ID: 51508
Rpz recepty specjalne
05909990712748
4 wstrzykiwacze 1 ml + 4 gaziki
ID: 51509
Rpz recepty specjalne
05909990712755
12 wstrzykiwaczy 1 ml + 12 gazików
ID: 51510
Rpz recepty specjalne
05909990712762
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.