OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Berinert 500

Inhibitor C1-esterazy, ludzki
B06AC01 (B06A?)-
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji 500 j.m./ml
- rej. 15705

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 zestaw do podawania
ID: 51605
Rp na receptę
05909990713639
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.