OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Albiomin 20%

Albumini humani solutio
B05AA01 Płyny krwiozastępcze - substytuty plazmy
roztwór do infuzji 200 g/l
- rej. 15638

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 50 ml
ID: 51664
Lz lecznictwo zamknięte
05909990713950
1 fiol. 100 ml
ID: 51668
Lz lecznictwo zamknięte
05909990713967
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.