OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


FANHDI

Zespół ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII i ludzkiego czynnika von Willebranda
B02BD06 Czynniki koagulacyjne krwi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 25 j.m./ml; 250 j.m. + 30 j.m./ml; 300 j.m.
- rej. 07835

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. + zestaw do sporządzania i podania
ID: 12450
Lz lecznictwo zamknięte
05909990783519
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.