OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Topotecan Teva

Topotecanum
L01XX17 Leki przeciwnowotworowe - różne
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/4 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 51800
Rpz recepty specjalne
05909990717132
5 fiol.
ID: 51941
Rpz recepty specjalne
05909990717149
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.