OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Simponi

Golimumabum
L04AB06 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań 50 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 51946
Rpz recepty specjalne
05909990717200
3 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 51948
Rpz recepty specjalne
05909990717224
1 wstrzykiwacz 0,5 ml
ID: 105585
Rpz recepty specjalne
05909990717187
3 wstrzykiwacz 0,5 ml
ID: 105586
Rpz recepty specjalne
05909990717194
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.