OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Midazolam Accord

Midazolamum
N05CD08 Układ nerwowy - leki nasenne i uspokajające - pochodne benzodiazepiny
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 5 mg/ml
- rej. 15694

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp. 10 ml
ID: 65195
Lz lecznictwo zamknięte
05909990718771
10 amp. 10 ml
ID: 26966
Lz lecznictwo zamknięte
05909990841493
10 amp. 1 ml
ID: 52109
Lz lecznictwo zamknięte
05909990718788
10 amp. 3 ml
ID: 52110
Lz lecznictwo zamknięte
05909990718795
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.