OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ropimol

Ropivacaini hydrochloridum
N01BB09 Układ nerwowy - środki znieczulające miejscowo - amidy
roztwór do infuzji 2 mg/ml
- rej. 15799

Opakowanie handloweWydawanie
5 worków 100 ml
ID: 52525
Lz lecznictwo zamknięte
05909990723348
5 worków 200 ml
ID: 52526
Lz lecznictwo zamknięte
05909990723355
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.