OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ropimol

Ropivacaini hydrochloridum
N01BB09 Układ nerwowy - środki znieczulające miejscowo - amidy
roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml
- rej. 15800

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 10 ml
ID: 52536
Lz lecznictwo zamknięte
05909990723362
5 amp. 20 ml
ID: 52537
Lz lecznictwo zamknięte
05909990723379
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.