OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ifenin

Ibuprofenum
M01AE01 Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne działające ogólnie - pochodne kwasu propionowego
tabletki powlekane 200 mg
- rej. 15886

Opakowanie handloweWydawanie
6 tabl.
ID: 52788
OTC bez recepty
05909990726028
10 tabl.
ID: 52789
OTC bez recepty
05909990726035
12 tabl.
ID: 86779
OTC bez recepty
05909991087944
24 tabl.
ID: 86780
OTC bez recepty
05909991087951
30 tabl.
ID: 52795
OTC bez recepty
05909990726042
50 tabl.
ID: 52790
OTC bez recepty
05909990726059
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.