OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aglan

Meloxicamum
M01AC06 Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne działające ogólnie - oksykamy
roztwór do wstrzykiwań 15 mg
- rej. 15960

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 1,5 ml
ID: 19853
Rp na receptę
05909990731381
10 amp. 1,5 ml
ID: 53299
Rp na receptę
05909990731398
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.