OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aqua pro iniectione Kabi

Aqua pro iniectione

rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych -
- rej. 16015

Opakowanie handloweWydawanie
20 amp. 5 ml
ID: 53612
Rp na receptę
05909990735037
20 amp. 10 ml
ID: 53614
Rp na receptę
05909990735051
20 amp. 20 ml
ID: 53616
Rp na receptę
05909990735075
50 amp. 5 ml
ID: 53613
Rp na receptę
05909990735044
50 amp. 10 ml
ID: 53615
Rp na receptę
05909990735068
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.