OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Epoetin alfa Hexal

Epoetinum alfa
B03XA01 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 40 000 j.m./ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 131646
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 53862
Rpz recepty specjalne
05909990737789
4 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 107002
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 131647
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 53863
Rpz recepty specjalne
05909990737796
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.