OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Binocrit

Epoetinum alfa
B03XA01 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 40 000 j.m./ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 53924
Rpz recepty specjalne
05909990738571
1 amp.-strzyk. 1 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 64498
Rpz recepty specjalne
05909990845101
4 amp.-strzyk. 1 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 88326
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 53925
Rpz recepty specjalne
05909990738588
6 amp.-strzyk. 1 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 64499
Rpz recepty specjalne
05909990845170
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.