OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Prismasol

Preparat złożony
B05ZB Produkty hemofiltracji
roztwór do hemofiltracji i hemodializy -
- rej. 16148

Opakowanie handloweWydawanie
2 worki 5000 ml
ID: 45887
Lz lecznictwo zamknięte
05909990739080
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.