OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Targin

Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum
N02AA55 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - opioidy - naturalne alkaloidy opium
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 10 mg + 5 mg
- rej. 16106

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 54193
Rpw środki odurzające
05909990741359
60 tabl.
ID: 54194
Rpw środki odurzające
05909990741366
100 tabl.
ID: 62209
Rpw środki odurzające
05909991085964
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.