OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Targin

Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum
N02AA55 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - opioidy - naturalne alkaloidy opium
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg + 10 mg
- rej. 16107

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 54202
Rpw środki odurzające
05909990741465
60 tabl.
ID: 54203
Rpw środki odurzające
05909990741472
100 tabl.
ID: 63286
Rpw środki odurzające
05909991085971
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.