OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Epoetin alfa Hexal

Epoetinum alfa
B03XA01 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 7000 j.m./0,7 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,7 ml
ID: 131634
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 0,7 ml
ID: 4225
Rpz recepty specjalne
05909990744640
6 amp.-strzyk. 0,7 ml
ID: 131635
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 0,7 ml
ID: 54463
Rpz recepty specjalne
05909990744657
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.