OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Sebivo

Telbivudinum
J05AF11 (J05A?)-
tabletki powlekane 600 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
98 tabl.
ID: 105529
Rpz recepty specjalne
28 tabl.
ID: 27442
Rpz recepty specjalne
05909990031894
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.