OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


PoltechDTPA

Technetii (99mTc) pentetatis
V09CA01 (V09C?)-
liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 13,25 mg DTPA (sodu dietylenotriamiopentaoctan jednowodny)
- rej. 03453

Opakowanie handloweWydawanie
3 fiol. 10 ml
ID: 16442
Lz lecznictwo zamknięte
05909990345311
6 fiol. 10 ml
ID: 54624
Lz lecznictwo zamknięte
05909990345328
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.