OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Venbig

Immunoglobulinum humanum hepatitidis B ad usum intravenosum
J06BB04 Immunoglobuliny swoiste
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 50 j.m./ml
- rej. 16219

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku 500 j.m. + 1 fiol. rozp. + zestaw do rekonstytucji i podania
ID: 54814
Lz lecznictwo zamknięte
05909990747856
1 fiol. proszku 2500 j.m. + 1 fiol. rozp. + zestaw do rekonstytucji i podania
ID: 54815
Lz lecznictwo zamknięte
05909990747863
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.