OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Tisseel

Preparat złożony
V03A (V03A?)-
roztwory do sporządzania kleju do tkanek -
- rej. 16255

Opakowanie handloweWydawanie
1 strzykawka AST 2 ml (1 ml + 1 ml)
ID: 54823
Lz lecznictwo zamknięte
05909990747887
1 strzykawka AST 4 ml (2 ml + 2 ml)
ID: 54824
Lz lecznictwo zamknięte
05909990747894
1 strzykawka AST 10 ml (5 ml + 5 ml)
ID: 54825
Lz lecznictwo zamknięte
05909990747900
1 system dwustrzykawkowy 2 ml (1 ml + 1 ml)
ID: 74851
Lz lecznictwo zamknięte
05909990959358
1 system dwustrzykawkowy 4 ml (2 ml + 2 ml)
ID: 74853
Lz lecznictwo zamknięte
05909990959365
1 system dwustrzykawkowy 10 ml (5 ml + 5 ml)
ID: 74858
Lz lecznictwo zamknięte
05909990959372
1 strzykawka PRIMA 2 ml (1 ml + 1 ml)
ID: 120465
Lz lecznictwo zamknięte
05909991315870
1 strzykawka PRIMA 4 ml (2 ml + 2 ml)
ID: 120466
Lz lecznictwo zamknięte
05909991315887
1 strzykawka PRIMA 10 ml (5 ml + 5 ml)
ID: 120467
Lz lecznictwo zamknięte
05909991315894
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.