OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Artiss

Preparat złożony
V03AK Kleje tkankowe
roztwory do sporządzania kleju do tkanek -
- rej. 16281

Opakowanie handloweWydawanie
1 strzyk. dwukomorowa 1 ml + 1 zestaw (1 podwójny tłok + 2 łączniki + 4 igły)
ID: 54836
Lz lecznictwo zamknięte
05909990748037
1 strzyk. dwukomorowa 2 ml + 1 zestaw (1 podwójny tłok + 2 łączniki + 4 igły)
ID: 54837
Lz lecznictwo zamknięte
05909990748044
1 strzyk. dwukomorowa 5 ml + 1 zestaw (1 podwójny tłok + 2 łączniki + 4 igły)
ID: 54838
Lz lecznictwo zamknięte
05909990748051
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.