OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Bespres

Valsartanum
C09CA03 Obniżające ciśnienie - antagoniści angiotensyny II
tabletki powlekane 80 mg
- rej. 16276

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl. (4 x 7)
ID: 55159
Rp na receptę
05909990751587
28 tabl. (2 x 14)
ID: 55160
Rp na receptę
05909990751594
30 tabl.
ID: 55161
Rp na receptę
05909990751600
50 tabl.
ID: 55163
Rp na receptę
05909990751624
56 tabl. (4 x 14)
ID: 55164
Rp na receptę
05909990751631
56 tabl. (8 x 7)
ID: 55165
Rp na receptę
05909990751648
60 tabl.
ID: 55166
Rp na receptę
05909990751655
84 tabl. (6 x 14)
ID: 55167
Rp na receptę
05909990751662
84 tabl. (12 x 7)
ID: 55168
Rp na receptę
05909990751679
90 tabl.
ID: 55169
Rp na receptę
05909990751686
98 tabl. (7 x 14)
ID: 55170
Rp na receptę
05909990751693
98 tabl. (14 x 7)
ID: 55171
Rp na receptę
05909990751709
100 tabl.
ID: 55172
Rp na receptę
05909990751723
Wyświetliłem 13 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.