OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Bespres

Valsartanum
C09CA03 Obniżające ciśnienie - antagoniści angiotensyny II
tabletki powlekane 160 mg
- rej. 16277

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl. (4 x 7)
ID: 55187
Rp na receptę
05909990751860
28 tabl. (2 x 14)
ID: 55188
Rp na receptę
05909990751877
30 tabl.
ID: 55189
Rp na receptę
05909990751884
50 tabl.
ID: 55190
Rp na receptę
05909990751891
56 tabl. (4 x 14)
ID: 55191
Rp na receptę
05909990751907
56 tabl. (8 x 7)
ID: 55192
Rp na receptę
05909990751921
60 tabl.
ID: 55193
Rp na receptę
05909990751938
84 tabl. (6 x 14)
ID: 55194
Rp na receptę
05909990751945
84 tabl. (12 x 7)
ID: 55195
Rp na receptę
05909990751952
90 tabl.
ID: 55196
Rp na receptę
05909990751969
98 tabl. (7 x 14)
ID: 55197
Rp na receptę
05909990751976
98 tabl. (14 x 7)
ID: 55198
Rp na receptę
05909990751983
100 tabl.
ID: 55199
Rp na receptę
05909990751990
Wyświetliłem 13 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.