OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aciprex

Escitalopramum
N06AB10 Leki przeciwdepresyjne - selektywne inhibitory ponownego wychwytu serotoniny
tabletki powlekane 10 mg
- rej. 16362

Opakowanie handloweWydawanie
7 tabl.
ID: 55838
Rp na receptę
05909990759002
10 tabl.
ID: 55839
Rp na receptę
05909990759057
14 tabl. (1 x 14)
ID: 55840
Rp na receptę
05909990759064
14 tabl. (2 x 7)
ID: 55841
Rp na receptę
05909990759071
20 tabl.
ID: 55842
Rp na receptę
05909990759088
28 tabl. (2 x 14)
ID: 55843
Rp na receptę
05909990759095
28 tabl. (4 x 7)
ID: 55844
Rp na receptę
05909990759101
30 tabl. (3 x 10)
ID: 55845
Rp na receptę
05909990759156
30 tabl.
ID: 55846
Rp na receptę
05909990759163
56 tabl. (4 x 14)
ID: 55847
Rp na receptę
05909990759170
56 tabl. (8 x 7)
ID: 55848
Rp na receptę
05909990759187
Wyświetliłem 11 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.06 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.