OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Klimakt-Heel T

Preparat homeopatyczny

tabletki -
- rej. 16403

Opakowanie handloweWydawanie
50 tabl.
ID: 55910
OTC bez recepty
05909990759880
250 tabl.
ID: 55911
OTC bez recepty
05909990759897
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.11 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.