OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Vedrop

Tocofersolanum
A11HA08 Inne witaminy bez dodatków
roztwór doustny 50 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 10 ml + 1 strzykawka doustna 1 ml
ID: 56019
Rpz recepty specjalne
05909990761050
1 butelka 20 ml + 1 strzykawka doustna 1 ml
ID: 56020
Rpz recepty specjalne
05909990761067
1 butelka 60 ml + 1 strzykawka doustna 1 ml
ID: 56021
Rpz recepty specjalne
05909990761074
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.