OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Azzalure

Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile
M03AX01 Środki zwiotczające działające obwodowo - różne
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 125 jednostek Speywood
- rej. 16393

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 125 jednostek Speywood
ID: 56103
Rp na receptę
05909990762040
2 fiol. 125 jednostek Speywood
ID: 56104
Rp na receptę
05909990762057
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.