OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Alax

Aloe capensis + Frangulae corticis extractum siccum

tabletki drażowane 10,0-15,0 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na aloinę/tabletkę
- rej. 00063

Opakowanie handloweWydawanie
20 tabl.
ID: 18163
OTC bez recepty
05909990006328
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.