OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amisan

Amisulpridum
N05AL05 Układ nerwowy - leki psychotropowe neuroleptyki - benzamidy
tabletki powlekane 400 mg
- rej. 16391

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 56186
Rp na receptę
05909990762996
60 tabl.
ID: 56187
Rp na receptę
05909990763009
150 tabl.
ID: 56188
Rp na receptę
05909990763030
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.