OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny Baxter

Preparat złożony
B05BB01 Płyny infuzyjne wpływajace na równowagę elektrolitową
roztwór do infuzji -
- rej. 01906

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 500 ml
ID: 13321
Lz lecznictwo zamknięte
05909990190645
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.